نصب تایر در محل شماهزینه تعویض لاستیک و بالانس

تیم هایپر تایر برای اولین بار در سطح کشور اقدام به طراحی و آماده سازی واحد‌های سیار جهت ارائه خدمات کامل نصب و بالانس تایر ویژه مشتریان خود نموده است که در حال حاضر و در فاز اول ارائه خدمات نصب سیار، مشتریانی که مایل باشند تایر‌های خریداری شده خود از وب سایت هایپر تایر را در مناطق 22 گانه شهرداری تهران دریافت و نصب نمایند، می‌توانند با ثبت درخواست خود از این امکان برخوردار شوند.

هایپر تایر با در اختیار داشتن تجهیرات کامل و برخورداری از کارشناسان خبره، در کوتاه ترین زمان یاری رسان شما برای نصب تایر خریداری شده می‌باشد. در کنار برخورداری از خدمات نصب تایر ها، میتوانید اطمینان حاصل نمایید که کارشناسان نصب ما از مهارت کافی برای نصب انواع تایر تیوبلس و معمولی برای خودرو های مدرن وارداتی و انواع تولیدات داخلی و متناسب با نیاز وسیله شما برخوردارند.کلیه خدمات مربوطه منطبق با استاندارد خودرو و تایر و به بهترین کیفیت انجام می‌شود.

به نکات زیر توجه داشته باشید : 

  • خریدارانی که دارای خدمات نصب می باشند ، در صورت نصب یک حلقه تایر هزینه ارسال (مبلغ ۴۰ هزار تومان) از آنها دریافت خواهد شد.

  • در صورت انصراف از خرید و عدم حضور در ساعت و یا آدرس موردنظر جهت نصب لاستیک خریداری شده ، مبلغ 60 هزار تومان بابت هزینه کنسلی از وجه عودتی به شما کسر خواهد شد .

 

نرخ خدمات نصب شامل تعویض والو، بالانس لاستیک‌ها و باد نیتروژن (قیمت ها به تومان می باشد)

رینگ 1 حلقه 2 حلقه 3 حلقه 4 حلقه جا به جایی جا به جایی با بالانس
۱۳ سواری نصب در مرکز خدمات 50.000 100.000 150.000 200.000 15.000 25.000
۱۳ سواری نصب سیار

110.000

160.000 210.000

260.000

15.000 25.000
۱۳ وانتی نصب در مرکز خدمات

55.000

110.000

165.000

220.000

15.000 25.000
۱۳ وانتی نصب سیار 115.000 170.000 225.000 280.000 15.000 25.000
14 سواری نصب در مرکز خدمات 50.000 100.000 150.000 200.000 15.000 25.000
14 سواری نصب سیار

110.000

160.000

210.000

260.000

15.000 25.000
14 وانتی نصب در مرکز خدمات

55.000

110.000

165.000

220.000

15.000 25.000
14 وانتی نصب سیار 115.000 170.000 225.000 280.000 15.000 25.000
15 سواری نصب در مرکز خدمات 50.000 100.000 150.000 200.000 15.000 25.000
15 سواری نصب سیار

110.000

160.000

210.000

260.000

15.000 25.000
15 شاسی بلند نصب در مرکز خدمات

55.000

110.000

165.000 220.000 15.000 25.000
15 شاسی بلند نصب سیار 115.000 170.000 225.000 280.000 15.000 25.000
16 سواری نصب در مرکز خدمات

55.000

110.000

165.000

220.000

20.000 30.000
16 سواری نصب سیار 115.000 170.000 225.000 280.000 20.000 30.000
16 شاسی بلند نصب در مرکز خدمات 65.000 130.000 195.000 260.000 20.000 30.000
16 شاسی بلند نصب سیار 125.000 190.000 255.000

320.000

20.000 30.000
17 سواری نصب در مرکز خدمات 65.000 130.000 195.000 260.000 25.000 35.000
17 سواری نصب سیار 125.000 190.000 255.000 320.000 25.000 35.000
17 شاسی بلند نصب در مرکز خدمات 65.000 130.000 195.000 260.000 25.000 35.000
17 شاسی بلند نصب سیار 125.000 190.000 255.000 320.000 25.000 35.000
18 سواری نصب در مرکز خدمات 75.000 150.000 225.000 300.000 25.000 35.000
18 سواری نصب سیار 135.000 210.000 285.000 360.000 25.000 35.000
18 شاسی بلند نصب در مرکز خدمات 75.000 150.000 225.000 300.000 25.000 35.000
18 شاسی بلند نصب سیار 135.000 210.000 285.000 360.000 25.000 35.000
19 سواری نصب در مرکز خدمات 80.000 160.000 240.000 320.000 30.000 40.000
19 سواری نصب سیار 140.000 220.000 300.000 380.000 30.000 40.000
19 شاسی بلند نصب در مرکز خدمات 85.000 170.000 255.000 340.000 30.000 40.000
19 شاسی بلند نصب سیار 145.000 230.000 315.000 400.000 30.000 40.000
20 سواری نصب در مرکز خدمات 90.000 180.000 270.000 360.000 30.000 40.000
20 سواری نصب سیار 150.000 240.000 330.000 420.000 30.000 40.000
20 شاسی بلند نصب در مرکز خدمات 100.000 200.000 300.000 400.000 30.000 40.000
20 شاسی بلند نصب سیار 160.000 260.000 360.000 460.000 30.000 40.000
21 سواری نصب در مرکز خدمات 100.000 200.000 300.000 400.000 30.000 40.000
21 سواری نصب سیار 160.000 260.000 360.000 460.000 30.000 40.000
21 شاسی بلند نصب در مرکز خدمات 100.000 200.000 300.000 400.000 30.000 40.000
21 شاسی بلند نصب سیار 160.000 260.000 360.000 460.000 30.000 40.000
22 سواری نصب در مرکز خدمات 100.000 200.000 300.000 400.000 30.000 40.000
22 سوار نصب سیار 160.000 260.000 360.000 460.000 30.000 40.000
22 شاسی بلند نصب در مرکز خدمات 100.000 200.000 300.000 400.000 30.000 40.000
22 شاسی بلند نصب سیار 160.000 260.000 360.000 460.000 30.000 40.000

 

مقایسه 0