نصب تایر در محل شماهزینه تعویض لاستیک و بالانس

تیم هایپر تایر برای اولین بار در سطح کشور اقدام به طراحی و آماده سازی واحد‌های سیار جهت ارائه خدمات کامل نصب و بالانس تایر ویژه مشتریان خود نموده است که در حال حاضر و در فاز اول ارائه خدمات نصب سیار، مشتریانی که مایل باشند تایر‌های خریداری شده خود از وب سایت هایپر تایر را در مناطق 22 گانه شهرداری تهران دریافت و نصب نمایند، می‌توانند با ثبت درخواست خود از این امکان برخوردار شوند.

هایپر تایر با در اختیار داشتن تجهیرات کامل و برخورداری از کارشناسان خبره، در کوتاه ترین زمان یاری رسان شما برای نصب تایر خریداری شده می‌باشد. در کنار برخورداری از خدمات نصب تایر ها، میتوانید اطمینان حاصل نمایید که کارشناسان نصب ما از مهارت کافی برای نصب انواع تایر تیوبلس و معمولی برای خودرو های مدرن وارداتی و انواع تولیدات داخلی و متناسب با نیاز وسیله شما برخوردارند.کلیه خدمات مربوطه منطبق با استاندارد خودرو و تایر و به بهترین کیفیت انجام می‌شود.

به نکات زیر توجه داشته باشید : 

  • خریدارانی که دارای خدمات نصب می باشند ، در صورت نصب یک حلقه تایر هزینه ارسال (مبلغ ۴۰ هزار تومان) از آنها دریافت خواهد شد.

  • در صورت انصراف از خرید و عدم حضور در ساعت و یا آدرس موردنظر جهت نصب لاستیک خریداری شده ، مبلغ 60 هزار تومان بابت هزینه کنسلی از وجه عودتی به شما کسر خواهد شد .

 

نرخ خدمات نصب شامل تعویض والو، بالانس لاستیک‌ها و باد نیتروژن 

رینگ 1 حلقه 2 حلقه 3 حلقه 4 حلقه جا به جایی جا به جایی با بالانس
۱۳ سواری نصب در مرکز خدمات 450.000 900.000 1.350.000 1.800.000 150.000 250.000
۱۳ سواری نصب سیار

1.050.000

1.500.000

1.950.000

2.400.000

150.000 250.000
۱۳ وانتی نصب در مرکز خدمات

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

150.000 250.000
۱۳ وانتی نصب سیار 1.100.000 1.600.000 2.100.000 2.600.000 150.000 250.000
14 سواری نصب در مرکز خدمات 450.000 900.000 1.350.000 1.800.000 150.000 250.000
14 سواری نصب سیار

1.050.000

1.500.000

1.950.000

2.400.000

150.000 250.000
14 وانتی نصب در مرکز خدمات

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

150.000 250.000
14 وانتی نصب سیار 1.100.000 1.600.000 2.100.000 2.600.000 150.000 250.000
15 سواری نصب در مرکز خدمات 450.000 900.000 1.350.000 1.800.000 150.000 250.000
15 سواری نصب سیار

1.050.000

1.500.000

1.950.000

2.400.000

150.000 250.000
15 شاسی بلند نصب در مرکز خدمات

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

150.000 250.000
15 شاسی بلند نصب سیار 1.100.000 1.600.000 2.100.000 2.600.000 150.000 250.000
16 سواری نصب در مرکز خدمات

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

200.000 300.000
16 سواری نصب سیار 1.100.000 1.600.000 2.100.000 2.600.000 200.000 300.000
16 شاسی بلند نصب در مرکز خدمات 600.000 1.200.000 1.800.000 2.400.000 200.000 300.000
16 شاسی بلند نصب سیار 1.200.000 1.800.000 2.400.000

3.000.000

200.000 300.000
17 سواری نصب در مرکز خدمات 600.000 1.200.000 1.800.000 2.400.000 250.000 350.000
17 سواری نصب سیار 1.200.000 1.800.000 2.400.000 3.000.000 250.000 350.000
17 شاسی بلند نصب در مرکز خدمات 600.000 1.200.000 1.800.000 2.400.000 250.000 350.000
17 شاسی بلند نصب سیار 1.200.000 1.800.000 2.400.000 3.000.000 250.000 350.000
18 سواری نصب در مرکز خدمات 700.000 1.400.000 2.100.000 2.800.000 250.000 350.000
18 سواری نصب سیار 1.300.000 2.000.000 2.700.000 3.400.000 250.000 350.000
18 شاسی بلند نصب در مرکز خدمات 700.000 1.400.000 2.100.000 2.800.000 250.000 350.000
18 شاسی بلند نصب سیار 1.300.000 2.000.000 2.700.000 3.400.000 250.000 350.000
19 سواری نصب در مرکز خدمات 750.000 1.500.000 2.250.000 3.000.000 300.000 400.000
19 سواری نصب سیار 1.350.000 2.100.000 2.850.000 3.600.000 300.000 400.000
19 شاسی بلند نصب در مرکز خدمات 800.000 1.600.000 2.400.000 3.200.000 300.000 400.000
19 شاسی بلند نصب سیار 1.400.000 2.200.000 3.000.000 3.800.000 300.000 400.000
20 سواری نصب در مرکز خدمات 850.000 1.700.000 2.550.000 3.400.000 300.000 400.000
20 سواری نصب سیار 1.450.000 2.300.000 3.150.000 4.000.000 300.000 400.000
20 شاسی بلند نصب در مرکز خدمات 950.000 1.900.000 2.850.000 3.800.000 300.000 400.000
20 شاسی بلند نصب سیار 1.550.000 2.500.000 3.450.000 4.400.000 300.000 400.000
21 سواری نصب در مرکز خدمات 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 300.000 400.000
21 سواری نصب سیار 1.600.000 2.600.000 3.600.000 4.600.000 300.000 400.000
21 شاسی بلند نصب در مرکز خدمات 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 300.000 400.000
21 شاسی بلند نصب سیار 1.600.000 2.600.000 3.600.000 4.600.000 300.000 400.000
22 سواری نصب در مرکز خدمات 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 300.000 400.000
22 سوار نصب سیار 1.600.000 2.600.000 3.600.000 4.600.000 300.000 400.000
22 شاسی بلند نصب در مرکز خدمات 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 300.000 400.000
22 شاسی بلند نصب سیار 1.600.000 2.600.000 3.600.000 4.600.000 300.000 400.000

 

مقایسه 0