لاستیک پی زیرو، از پیست مسابقه تا جاده
لاستیک Pzero پیرلی

ﭘﯽ زیرو (PZERO) درﺳﺎل 1987 ﺗﺣوﻟﯽ ﺷﮕرف درﺻﻧﻌت ﺧودروﺳﺎزی ﺟﮭﺎن را رﻗم زد. اﯾن ﻣﺣﺻول ﭘﯾرﻟﯽ، اوﻟﯾن ﺳری ازﺗﺎﯾرھﺎی ﺑﺎ ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ (Ultra High Performance) ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. ﭘﯽ زیرو در واﻗﻊ ﭘﯾﺎم آور ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﻓرﻣول ﯾﮏ (F1) است، ﺟﺎیی که ﻧﺎم آن ﺑﺎ ﺣروف رﻧﮕﯽ ﺑر روی ﺗﺎﯾر ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﺟﮭﺎن ﮐه ﺗوﺳط راﻧﻧدﮔﺎن طراز اول راﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد، درج ﮔردﯾده اﺳت. ﭘﯽ زیرو ﺑرای ﭘﯾرﻟﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻣﺣﺻول ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑه ﯾﮏ ﺑرﻧد اﺳت ﮐه ﭘﯾرﻟﯽ را ﺑه رھﺑر ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻻﺳﺗﯾﮏھﺎی ﺑﺎ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ مبدل نموده است. برخی ازویژگی های طرح آج پی زیرو (PZERO) پیرلی عبارتند از:

1- استفاده از بلوک های مستحکم در ناحیه شانه تایر به منظور بهبود فرمان پذیری در رانندگی با سرعت بالا

2- به کارگیری سه شیار محیطی عریض به منظور افزایش ایمنی و کنترل و همچنین آب پیمایش مناسب

3-  کاهش وزن تایر و بهینه سازی مقاومت غلتشی با بهره گیری از مواد اولیه جدید

4-  حفظ کارایی در تمام مدت طول عمر به سبب ساختار یک دست و مسطح تایر

پیرلی با همکاری مشترک با برترین خودروسازان جهان، طی یک پروسه یک تا سه ساله، تایرهای متناسب با ویژگی های هر خودرو را طراحی، مهندسی و تولید سفارشی می نماید. تا سال 2017 میلادی پیرلی موفق به دریافت بیش از 700 تاییدیه خودروساز (Homologation) برای خانواده پی زیرو (PZERO) گردید و این روند تا امروز ادامه دارد.


در هنگام ثبت نظر به موارد ذیل دقت فرمایید

از زبان فارسی برای کامنت گذاری استفاده نمایید.

استفاده از کاراکتر های خاص و اموجی در ثبت نظر قابل قبول نمی باشد.

از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارایه‌ی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی پرهیز کنید.

مقایسه 0