بازیافت لاستیک فرسوده
سيستم پيروليز

یکی از معضلات زیست محيطی وجود آلاینده های با پایه هيدروکربوراست که به علت تجزیه سخت مدت زیادی در طبيعت باقی مانده و باعث آلودگی محيط زیست می گردد. از طرفی مسئله بحران انرژی و یافتن منابع تجدید پذیر انرژی٬ منجر به ارائه راهکاری جهت بازیافت و تجزیه مواد ضایعاتی ارگانيک گردیده است.

در ایران آلودگي های نفتی و ضایعات ناشی از توليدات صنایع نفت و پتروشيمی مانند لجن های نفتی در صنایع٬ ذخيره و انتقال مواد نفتی٬ خاک های آلوده نفتی در مجتمع ها و جزایر نفتی٬ لاستيک های فرسوده٬ ضایعات پلاستيک و .... حجم بسيار زیادی از این آلاینده های هيدروکربوری را شامل می شود و حل این مسئله کمک زیادی به توليد انرژی از ضایعات و همچنين پاکيزگی محيط زیست و صرفه جویی مادی و ... را به همراه خواهد داشت.


امروزه در جهان صنعتی٬ با استفاده از "سيستم پيروليز" موفق به تجزیه و استحصال سوخت از مواد پلاستيکی و تایر ضایعاتی و... گردیده اند.

این شرکت با توسعه این روش و تحت اتمسفر خالی از اکسيژن موفق به تجزیه مواد ارگانيک موجود در لجن های نفتی٬ خاک های آلوده نفتی٬ انواع لاستيک و مواد پلاستيکی و... گردیده که با اعمال دماهای مختلف٬ مواد هيدروکربنی به گاز تبدیل و با تبرید آن٬ سوخت های مختلف قابل استحصال می باشد.

مزایا:
1- 100 درصد مواد هيدروکربوری قابل بازیافت می باشد.
2- در فرآیند کارهيچگونه مواد شيميایی اضافه ای استفاده نمی شود.
3- در طول فرآیند و بعد از آن هيچگونه آلودگی در خاک٬ آب و یا هوا نداریم.
4- نتيجه توليدات ارزش اقتصادی بسيار زیادی نسبت به ارزش ضایعات دارد.
5- ارزانترین تکنولوژی بازیافت مواد هيدروکربوری در جهان می باشد.
6- مواد اوليه آن ارزان و تهيه آن بسيار راحت است.
7- نتيجه هر لاستيک بازیافتی٬ گاز دی اکسيد کربن وگاز اصلی محيط سبز است.
8- این فرایند قابل اعمال به کليه مواد با پایه نفت است.
9- فرایند و سيستم٬ منبع انرژی جایگزینی برای نفت و گاز می باشد.


مدت زمان فرآیند بين 4 تا 12 ساعت زمان می برد که بیشتر بستگی به مقدار و کيفيت مواد خام ورودی دارد.

در طول فرآیند و با اعمال مقادیرمختلف خلاء و دماهای پيش تعيين شده، در فازهای مختلف٬ گازهای متفاوتی را تولید میکند که گازهای ميعان شده قابل ذخيره سازی و انتقال در مخازن متفاوت می باشد.


در هنگام ثبت نظر به موارد ذیل دقت فرمایید

از زبان فارسی برای کامنت گذاری استفاده نمایید.

استفاده از کاراکتر های خاص و اموجی در ثبت نظر قابل قبول نمی باشد.

از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارایه‌ی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی پرهیز کنید.

مقایسه 0