ارزیابی ارزش برندها در سال 2018 توسط موسسه "برند فاینانس"
1397/12/06

ارزش برندها در سال 2018 توسط موسسه "برند فاینانس" ارزیابی گردید. در ارزشیابی مربوط به تولیدکنندگان تایر برند میشلن با مجموع 7930 میلیون دلار در مقام نخست قرار گرفت. پس از آن به ترتیب کمپانی ها بریجستون و کونتیننتال در مقام های دوم و سوم قرار گرفتند. در این جدول ده برند با ارزش دنیا معرفی شده اند و میزان ارزش گذاری آنها بین سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مقایسه شده است. این ارزیابی هر ساله بین شرکت ها مختلف بر اساس شاخص هایی همچون های قدرت برند، سرمایه گذاری در بازاریابی، عملکرد سازمانی و سهم بازار صورت می پذیرد.

 

ارزش برندهای لاستیک در سال 2018

نوع خودرو
سایز تایر