چگونه برطول عمر تاير (لاستیک ) خودرو بيفزاييم
 

 

با به­ کارگيري چند توصيه ساده ميتوانيد بر عمر تاير(لاستیک) خودرويتان بيفزاييد كه اين موضوع، علاوه بر صرفه اقتصادي، كمك خوبي نيز به حفظ محيط زيست ميكند زيرا توليد هر تاير(لاستیک) ، با آلودگي محيطي معادل سوختن 26 ليتر بنزين همراه است، ضمن آن كه دفع تايرهاي فرسوده نيز به محيط زيست صدمه وارد مياورد. همچنين در صورت تنظيمهاي نامناسب (مانند بالانس چرخ­ها، تنظيم فرمان و فشار باد)، مصرف سوخت بالاتر ميرود كه ضمن ضرر اقتصادي، باعث آلودگي هرچه بيشتر هوا ميشود.

به عنوان نمونه، در سال 2003 ميلادي انجمن تاير كانادا ضمن يك تحقيق دريافت كه بزرگترين عامل سايش تاير خودرو در اين كشور، تنظيم نشدن باد تايرهاست، به طوري كه تقريباً 70 درصد خودروها حداقل يك تاير (لاستیک ) داشتند كه فشار باد آن 10 درصد بالاتر بود و 56 درصد داراي تايري (لاستیک)  با باد 10 درصد كمتر از حد توصيه شده توسط سازندگان تاير(لاستیک)  بودند.

الف) اثرات كم باد بودن تاير(لاستیک)

مهمترين خطر كم باد بودن تاير، ايمن نبودن رانندگي با چنين تايري (لاستیک)  است زيرا در اين حالت، جداره تاير داغ ميشود و احتمال تركيدگي آن افزايش مي­يابد. به­علاوه عاملي كه سبب ميشود طوقه محكم روي رينگ برجا بماند، فشار باد درون تاير (لاستیک) است. اگرتاير (لاستیک) خيلي كم باد شود، در سرعتهاي بالا و سرپيچ (به­خصوص در هواي گرم) ممكن است از روي رينگ جدا شود. بالا رفتن مصرف بنزين هم يكي ديگر از اثرات كم باد بودن تاير(لاستیک ) است زيرا سطح تماس تاير با جاده زياد ميشود. در جدول 3 اثر كم باد بودن تاير بر سرعت افزايش فرسودگي تاير و نيز افزايش مصرف سوخت نشان داده شده است. به طوري كه ملاحظه ميشود به ازاي هر 5 درصد كم باد بودن تقريباً 1 درصد بر مصرف سوخت اضافه ميشود، يعني اگر براي مثال به جاي "32 PSI" توصيه شده از سوي سازنده، فشار باد تاير "26 PSI" باشد، ضمن آن كه مصرف سوخت 3 درصد افزايش مييابد، عمر تاير (لاستیک ) خودروي شما نيز ده هزار  كيلومتر كم ميشود.

ب) اثرات زياد باد كردن تاير(لاستیک)

تايري (لاستیک ) كه از حد توصيه شده بيشتر باد شود، تنها روي قسمت وسط رويه آجدار حركت ميكند، لذا سايش زودهنگام در آن بخش تاير پديد ميايد، ضمن آن كه هنگام ترمز و دورزدن، كنترل خودرو مشكل ميشود. با توجه به اهمیت قیمت بنزين، ممكن است برخي رانندگان تصور كنند زياد باد كردن تاير (لاستیک) ، مصرف سوخت را كاهش ميدهد. اين موضوع از نظر کاهش اصطكاك با جاده صحيح به نظر ميرسد ليكن مقرون به صرفه اقتصادي نيست زيرا كمتر شدن عمر تایر (لاستيك)، رانندگي توأم با خطرات بيشتر و فرسودگي سيستم فرمان و تعليق خودرو را به همراه خواهد داشت.

 ج) فاكتورهاي ديگري كه باعث فرسودگي تاير (لاستیک) ميشوند

رانندگي در سرعت بالا كاهش عمر تاير (لاستیک ) خودرو را به همراه دارد. براي مثال اگر به جاي 80، متوسط سرعت خودرو 110 كيلومتر در ساعت باشد عمر تاير(لاستیک )  35 درصد كاهش مي يابد. عوامل مؤثر ديگر در كاهش عمر تاير(لاستیک ) ، نحوه رانندگي (ترمزهاي شديد، تیک آف و بکسواد چرخ ها و غيره) و نوع جادهاي است كه در آن تردد ميکنيد. تنظيم نشدن فرمان، در يك راستا و بالانس نبودن چرخ­ها نيز فرسودگي تاير(لاستیک )  را به دنبال دارند.

 چگونه عمر تاير (لاستیک) را زيادتر كنيم؟

 تنها بخش خودرو كه با جاده در تماس است، تايرهاي (لاستیک) آن است، پس ايمني شما هنگام رانندگي به اطمينان داشتن از صحت تايرها (لاستیک )  بستگي دارد. بازديدهاي زير به صورت حداقل ماهي يكبار در اين خصوص به شما اطمينان ميبخشد.

باد چرخها را وقتي سرد هستند تنظيم كنيد. توجه داشته باشيد تغيير دما باعث ميشود فشار باد تاير (لاستیک) عوض شود، هر 5 درجه تغيير در درماي هوا، 1psi در فشار باد تاير تغيير ايجاد مي­کند، يعني كاهش دما به مقدار 15 درجه سانتي­گراد 100درصد کم­بادي را به­ دنبال خواهد داشت. خود تايرها (لاستیک)  نيز به­ مرور كم باد ميشوند. مثلاً هرماه به­ طور متوسط، تاير (لاستیک) خودرو2psi از فشار باد خود را از­دست  ميدهد كه در هواي گرم اين كاهش فشار با سرعت بيشتري صورت ميپذيرد.

در خصوص تنظيم باد تايرها (لاستیک) مهم است بدانيم كه هيچ كس با نگاه كردن به تاير (لاستیک) به­ خصوص تاير (لاستیک) راديال  نميتواند بگويد تاير (لاستیک) كم باد است يا خير زيرا از لحاظ ظاهري حتي 50 درصد كم باد بودن هم قابل­ تشخيص نيست. همچنين خودروهاي گران­ قيمتي كه به سيستم هشدار دهنده باد تاير (لاستیک) مجهز هستند، تنها زماني راننده را باخبر مي­کنند كه فشار باد تايرها از حد بسيار بحراني گذشته باشد.

براي اطمينان از تنظيم بودن فشار باد بايد يك درجه باد مرغوب خريداري كنيد. معمولاً درجه هاي باد كه آپاراتيها به كار ميبرند دقيق نيستند زيرا به­ طوردائم در معرض ضربه­ اند و به طرز صحيحي نگهداري نميشوند. ضمن آن­كه فشار باد بايد در حالت "سرد" اندازه گرفته شود يعني خودرو حداقل سه ساعت متوقف بوده و يا كمتر از 2 كيلومتر طي مسير کرده باشد. معمولاً در حالت نرمال رانندگي دماي تاير تا 35 درجه سانتي­گراد افزايش می يابد. پس اگر شما تا آپاراتي برانيد، درعمل آنجا فشار باد به­صورت دقيق اندازه گرفته نخواهد شد، پس بهتر است با درجه باد خانگي خود آن را امتحان کنيد.

تايرها (لاستیک) را از لحاظ فرسايش غير­متقارن بازديد کنيد. هرگونه ساييدگي غير­معمول ميتواند نشاني از بروز اشكال در سيستم فرمان و تعليق باشد.

اگر خورده شيشه، شن و ساير اجسام خارجي لا به ­لاي آج گير كرده باشد، آن را خارج كنيد. اين اجسام ميتوانند به­تدريج در تاير (لاستیک) فرو ­­روند و سبب بروز نشتي باد از آن شوند.

تنظيم بودن چرخها

تنظيم بودن چرخها به معني آن است كه همه چرخهاي خودرو نسبت به محور اصلي آن كاملاً عمود و در يك راستا باشند، در غير اين صورت تاير(لاستیک)  نميتواند به­ خوبي به گردش درآيد و مقداري از انرژي، صرف كشيده شدن آن ميشود كه ضمن افزايش مصرف سوخت، عمر تاير را كم ميكند. براي اطمينان از تنظيم بودن چرخها خودرو را در محل مسطحي مانند يك پاركينگ خلوت به حركت در آوريد، به آرامي فرمان را رها كنيد، نبايد فرمان به هيچ سمتي بكشد. تنظيم فرمان و چرخها بايد حداقل هر 25 هزار كيلومتر يا سالي يكبار انجام شود.

بالانس تايرها (لاستیک)

به­ طور متوسط و در خودروهای معمولی سواری، تاير (لاستیک) و متعلقات چرخ روي هم حدود 20 كيلوگرم وزن دارند. اگر اين وزن به طور همگن روي چرخ توزيع نشده باشد به­ اصطلاح گفته ميشود چرخ بالانس نيست. تغييري ناچيز به ­اندازه 14 گرم در اين 20 كيلو سبب ميشود خودرو هنگام حركت مرتعش شود. اگر در فرمان لرزش احساس ميكنيد احتمالاً چرخهاي جلو بالانس نيستند و اگر در صندلي لرزش ميبينيد چرخهاي عقب از بالانس خارج شده اند.

لازم است با مراجعه به آپاراتي در محدوده هر 20 هزار كيلومتر از بالانس بودن چرخها اطمينان پيدا کنيد. فراموش نكنيد در يك شاه راه كه با سرعت 120 كيلومتر بر ساعت در حال حركت هستيد، هر تاير (لاستیک) حداقل 14 بار در ثانيه در حال چرخيدن است. بالانس نبودن سبب خرابي جلوبندي و سيستم تعليق خودروي شما نيز خواهد شد.

جا به­ جا كردن چرخها

بهتر است هر 5 تا 8 هزار كيلومتر، جاي تايرها (لاستیک ) را با يكديگر عوض كنيد، به اين دليل که تايرهاي (لاستیک)  جلو سريع­تر ساييده مي­شوند زيرا وظيفه چرخش خودرو در پيچها را نيز انجام ميدهند، به­خصوص اگر خودروي شما دیفرانسیل جلوست، سايش سريع­تر رخ ميدهد. نحوه تعويض تايرها با يكديگر در دفترچه راهنماي خودرو درج ميشود.

نگهداري تایر (لاستیک)

تاير (لاستیک) را بايد در محيط تميز به صورت عمودي انبار كنيد، جايي كه از نور مستقيم آفتاب يا نورهاي مصنوعي شديد، حرارت، موتورهاي الكتريكي (به­ دليل ايجاد اوزون) و هيدروكربنها (برشهاي نفتي) دور باشد. اگر تایر(لاستيك) را روي رينگ نگه مي­داريد، باد آن را روي 15psi تنظيم كنيد تا از ترك برداشتن جلوگيري شود.

چه زماني به لاستيك نو نياز داريم؟

هنگامي كه آج رويه به 6/1 ميلي­متر كاهش يابد بايد تاير (لاستیک) را عوض كرد. اطلاع از ارتفاع آج اغلب با درجه مخصوص عمق سنج آج و یا از کنترل رسیدن آج به نشانه های تعویض تایر انجام مي­شود.


در هنگام ثبت نظر به موارد ذیل دقت فرمایید

از زبان فارسی برای کامنت گذاری استفاده نمایید.

استفاده از کاراکتر های خاص و اموجی در ثبت نظر قابل قبول نمی باشد.

از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارایه‌ی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی پرهیز کنید.

مقایسه 0