آیا از حذف کردن این آیتم اطمینان دارید؟

جستجو و انتخاب


برای خرید لاستیک با نرخ مصوب دولتی دیگر نیاز نیست به مراکز توزیع بروید!
دیگر نیاز نیست برای خرید لاستیک دولتی با در دست داشتن مدارک و اسناد زیاد به مراکز توزیع رفته و برای دریافت لاستیک خریداری شده مدت زیادی منتظر دریافت آن باشید.

روش سنتی خرید لاستیک های دولتی به این صورت است که شما با در دست داشتن مدارکی همچون : اصل و کپی سند مالکیت خودرو ( برگ سبز ) ، کپی کارت خودرو ، کپی کارت ملی مالک خودرو به مراکز توزیع لاستیک های دولتی می روید و بعد از ارائه مدارک و درخواست خرید اگر لاستیک موردنظر موجود باشد به شما تحویل داده می شود اما اگر موجود نباشد شما باید در صف انتظار قرار بگیرید  .

 فروشگاه اینترنتی هایپرتایر این امکان را برای شما فراهم کرده تا با صرفه جویی در وقت ، خرید راحتی داشته باشید. شما می توانید درسایتهایپرتایر  لاستیک های خود را با  قیمت مصوب دولتی از 1 تا 4 حلقه خریداری کنید و محدودیتی برای خرید لاستیک های دولتی ندارید.

 فروشگاه اینترنتی هایپرتایر تنها عامل فروش لاستیک با نرخ دولتی نمی باشد بلکه عرضه کننده بهترین برندهای دنیا در صنعت تایر و لاستیک نیز می باشد .

پس از ثبت سفارش می بایست لاستیک ها توسط متخصصین هایپرتایر به صورت سیار و یا در مرکز خدمات واقع در غرب تهران  ، بر روی خودرو نصب شوند و لاستیک های فرسوده از شما تحویل گرفته می شود . توجه داشته باشید که بعد از خرید ، نصب لاستیک دولتی و تحویل لاستیک های فرسوده شما الزامی است.

لازم به ذکر است لاستیک های ایرانی شامل : بارز ، کویر تایر ، یزد تایر ، گلدستون و ایران تایر  با نرخ مصوب دولتی در فروشگاه اینترنتی هایپرتایر موجود می باشد.

 

 

 هزینه نصب تایرها در محل بر اساس حلقه و رینگ (ریال)

رینگ

یک حلقه

دو حلقه

سه حلقه

چهار حلقه

سواری 13 نصب در مرکز خدمات ۳۵۰.۰۰۰ ۷۰۰.۰۰۰ ۱.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰
سواری 13 نصب سیار ۷۵۰.۰۰۰ ۱.۱۰۰.۰۰۰   ۱.۴۵۰.۰۰۰   ۱.۸۰۰.۰۰۰
13 وانتی نصب در مرکز خدمات   ۴۰۰.۰۰۰ ۸۰۰.۰۰۰   ۱.۲۰۰.۰۰۰   ۱.۶۰۰.۰۰۰
13 وانتی نصب سیار   ۸۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰   ۱.۶۰۰.۰۰۰   ۲.۰۰۰.۰۰۰
14 سواری نصب در مرکز خدمات   ۳۵۰.۰۰۰ ۷۰۰.۰۰۰   ۱.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰
14 سواری نصب سیار   ۷۵۰.۰۰۰ ۱.۱۰۰.۰۰۰   ۱.۴۵۰.۰۰۰   ۱.۸۰۰.۰۰۰
14 وانتی نصب در مرکز خمات   ۴۰۰.۰۰۰ ۸۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰   ۱.۶۰۰.۰۰۰
14 وانتی نصب سیار   ۸۰۰.۰۰۰   ۱.۲۰۰.۰۰۰   ۱.۶۰۰.۰۰۰   ۲.۰۰۰.۰۰۰
15 سواری نصب در مرکز خدمات   ۳۵۰.۰۰۰   ۷۰۰.۰۰۰   ۱.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰
15 سواری نصب سیار   ۷۵۰.۰۰۰   ۱.۱۰۰.۰۰۰   ۱.۴۵۰.۰۰۰   ۱.۸۰۰.۰۰۰
15 شاسی بلند نصب در مرکز خدمات   ۴۰۰.۰۰۰   ۸۰۰.۰۰۰   ۱.۲۰۰.۰۰۰   ۱.۶۰۰.۰۰۰
15 شاسی بلند نصب سیار   ۸۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰   ۱.۶۰۰.۰۰۰   ۲.۰۰۰.۰۰۰
16 سواری نصب در مرکز خدمات   ۴۰۰.۰۰۰   ۸۰۰.۰۰۰   ۱.۲۰۰.۰۰۰   ۱.۶۰۰.۰۰۰
16 سواری نصب سیار ۸۰۰.۰۰۰   ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۱.۶۰۰.۰۰۰   ۲.۰۰۰.۰۰۰
16 شاسی بلند نصب در مرکز خدمات   ۴۵۰.۰۰۰   ۹۰۰.۰۰۰   ۱.۳۵۰.۰۰۰   ۱.۸۰۰.۰۰۰
16 شاسی بلند نصب سیار   ۸۵۰.۰۰۰ ۱.۳۰۰.۰۰۰   ۱.۷۵۰.۰۰۰   ۲.۲۰۰.۰۰۰
17 سواری نصب در مرکز خدمات   ۴۵۰.۰۰۰   ۹۰۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰   ۱.۸۰۰.۰۰۰
17 سواری نصب سیار ۸۵۰.۰۰۰ ۱.۳۰۰.۰۰۰ ۱.۷۵۰.۰۰۰ ۲.۲۰۰.۰۰۰
17 شاسی بلند نص در مرکز خدمات ۴۵۰.۰۰۰ ۹۰۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰
17 شاسی بلند نصب سیار ۸۵۰.۰۰۰ ۱.۳۰۰.۰۰۰ ۱.۷۵۰.۰۰۰ ۲.۲۰۰.۰۰۰
18 سواری نصب در مرکز خدمات ۵۵۰.۰۰۰ ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۱.۶۵۰.۰۰۰ ۲.۲۰۰.۰۰۰
18 سواری نصب سیار ۹۵۰.۰۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۲.۰۵۰.۰۰۰ ۲.۶۰۰.۰۰۰
18 شاسی بلند نصب در مرکز خدمات ۵۵۰.۰۰۰ ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۱.۶۵۰.۰۰۰ ۲.۲۰۰.۰۰۰
18 شاسی بلند نصب سیار ۹۵۰.۰۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۲.۰۵۰.۰۰۰ ۲.۶۰۰.۰۰۰
19 سواری نصب در مرکز خدمات ۶۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۴۰۰.۰۰۰
19 سواری نصب سیار ۱.۰۰.۰۰۰ ۱.۶۰۰.۰۰۰ ۲.۲۰۰.۰۰۰ ۲.۸۰۰.۰۰۰
19 شاسی بلند نصب در مرکز خدمات ۶۵۰.۰۰۰ ۱.۳۰۰.۰۰۰ ۱.۹۵۰.۰۰۰ ۲.۶۰۰.۰۰۰
19 شاسی بلند نصب سیار ۱.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۷۰۰.۰۰۰ ۲.۳۵۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰
20 سواری نصب در مرکز خدمات ۷۰۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰ ۲.۸۰۰.۰۰۰
20 سواری نصب سیار ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ۳.۲۰۰.۰۰۰
20 شاسی بلند نصب در مرکز خدمات ۷۵۰.۰۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۲.۲۵۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰
20 شاسی بلند نصب سیار ۱.۱۵۰.۰۰۰ ۱.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۶۵۰.۰۰۰ ۳.۴۰۰.۰۰۰
21 سواری نصب در مرکز خدمات ۸۰۰.۰۰۰ ۱.۶۰۰.۰۰۰ ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۳.۲۰۰.۰۰۰
21 سواری نصب سیار ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۸۰۰.۰۰۰ ۳.۶۰۰.۰۰۰
21 شاسی بلند نصب در مرکز خدمات ۹۰۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۷۰۰.۰۰۰ ۳.۶۰۰.۰۰۰
21 شاسی بلند نصب سیار ۱.۳۰۰.۰۰۰ ۲.۲۰۰.۰۰۰ ۳.۱۰۰.۰۰۰ ۴.۰۰۰.۰۰۰
22 سواری نصب در مرکز خدمات ۹۵۰.۰۰۰ ۱.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۸۵۰.۰۰۰ ۳.۸۰۰.۰۰۰
22 سواری نصب سیار ۱.۳۵۰.۰۰۰ ۲.۳۰۰.۰۰۰ ۳.۲۵۰.۰۰۰ ۴.۲۰۰.۰۰۰
22 شاسی بلند نصب در مرکز خدمات ۹۵۰.۰۰۰ ۱.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۸۵۰.۰۰۰ ۳.۸۰۰.۰۰۰
 22 شاسی بلند نصب سیار   ۱.۳۵۰.۰۰۰   ۲.۳۰۰.۰۰۰   ۳.۲۵۰.۰۰۰   ۴.۲۰۰.۰۰۰


ثبت نظر

با عرض سلام خسته نباشید به نظرم با بار گذاری مدارک ماشین و کارت ملی صاحب خودرو در سایت و ارسال تایر دولتی به سراسر ایران خدمات بهتری نسبت به مردم عزیز فراهم میکنید

سلام ، سیستم شرکت از ابتدا به این شکل بود ولی من حتما فرمایشات شما را با مدیریت درمیان میگذارم. ممنون از شما


سلام.امکان ارسال به شهرستان نیست؟

به دلیل الزام نصب فعلا این امکان وجود ندارد


سلام من الان ثبت نام کردم چطور باید خرید کنم

راهنمای خرید در زیر سایت را مطالعه بفرمایید .


من هر وقت میخوام سفارش لاستیک دولتی ثبت کنم همه ظرفیتها تکمیل بوده چندین بار در روزهای مختلف و ساعات مختلف سعی کردم ولی موفق نشدم عملا نمیشه از هایپر تایر لاستیک دولتی خرید همش سر کاریه

سلام ، به دلیل تعداد بالای درخواست کنندگان ظرفیت ها تا چند روز آینده پر هست ولی سایت هر شب ساعت 12 باز می شه و یک روز به بازه ی زمانی اضافه می شه.


با سلام و خسته نباشید من تو سایت ثبت نام کردم که درب منزل ارسال بشه گیام خطا داد که باید درب انبار مراجعه کنم میخواستم بدونم ادرس انبار کجا هستش و چرا درب منزل دیگه نمیارید؟ با تشکر

سلام ، در حال حاضر تایرهای ایرانی نصبشون فقط در مرکز خدمات هست.


سلام والا هروقت میخام خرید کنم امکانش نیست و هیچوقت ظرفبت نداره اصلاوبه قول دوستمون سرکاریه

سلام ، با توجه به تعداد بالای متقاضیان و محدودیت های ما ظرفیت ها تا چند روز آینده پر ست ولی هرشب ساعت 12 سایت باز می شه و یک روز به بازه های زمانی ما اضافه می شود که شما می توانید خریدتون و ثبت کنید.


سلام وقت بخیر نمیتونیم از تبریز درخواست کنیم؟این فروشگاه فقط واسه تهرانه؟

سلام ، لاستیک ایرانی به دلیل اینکه تایر باید زیر خودروتون نصب بشه امکان ارسال وجود ندارد ، ولی تایرهای خارجی امکان ارسال به شهرستان دارند.


وقتی میخوام تکمیل سفارش کنم با خطای این کالا باید به دست مصرف کننده اصلی برسد مواجه میشم، خب از نظر شما مصرف کننده اصلی چجوری باید خرید کنه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

سلام وقت بخیر ، لاستیک های ایرانی الزاما باید زیر خودروتون نصب بشه ، احتمالا شما تیک نصب و فعال نکردید


با اینکه انبار شما نزدیک محل سکونت ولی با این حال موفق به ثبت نام و تهیه لاستیک از سایت شما نشدم، راهنمائی بفرمائید چگونه میتوانم ثبت نام کنم و لاستیک تهیه کنم. همیشه هم لاستیک در سایت وجود ندارد و پیام ناموجود روی لاستیک یزد تایر نوشته شده است، با تشکر....

سلام ، به دلیل تعداد بالای درخواست کنندگان ظرفیت ها تا چند روز آینده پر هست ولی سایت هر شب ساعت 12 باز می شه و یک روز به بازه های زمانی اضافه می شه . لاستیک ها هم شارژ می شه ولی بستگی به برند و سایزش داره که باید چک کنید.


وقت نصب نمی دهد

سلام ، به دلیل تعداد بالای درخواست کنندگان تا چند روز آینده ظرفیت تکمیل هست ولی سایت هر شب ساعت 12 باز می شه و یک روز به بازه های زمانی اضافه می شود.


همیشه ظرفیت تکمیله

سلام ، هر شب سایت ساعت 12 باز می شه و یک روز به روزهای نصب اضافه می شود.


سلام من هر روز از اول اردیبهشت تا مرحله آخر رفتم وقت پذیرش نمیده تازه ۱۴۰ تومن هم برای مردم کیسه دوختن،من از طریق سازمان بازرسی پیگیری میکنم.ببینم چرا به این سایت ها اجازه فروش میدن .که لاستیک دولتی رو به دست مردم نمیرسونن.من نمیدونم وقتی هیچ کس نمیتونه ثبت سفارس کنه این لاستیک ها کجا میره؟؟؟؟؟


باسلام امکان ثبت نام لاستیک دولتی وجود ندارد؟

سلام ، هر شب سایت ساعت 12 باز می شه و یک روز به بازه های زمانی اضافه می شود .


شما که الزام نصب در محل شرکت را دارید و همه وقتها همیشه پر است چطوری لاستیک دولتی می فروشید، اصلا ثبت سفارش تکمیل نمی شه.......................................................

سلام ، تعداد درخواست کنندگان خیلی زیاده و تا چند روز آینده ظرفیت تکمیل هست . سایت هر شب ساعت 12 باز می شه و یک روز به بازه های زمانی اضافه می شود.


سلام چرا همیشه وقت پذیرش ظرفیتش تکمیله؟واقعا فروش لاستیک دولتی ندارید؟

سلام ، لاستیک دولتی داریم ولی تعداد متقاضیا بالاست و ظرفیت ها تا چند روز آینده تکمیل هست ، اما هر شب سایت ساعت 12 باز می شود و یک روز به بازه های زمانی خالی اضافه می شود که شما می تونید ثبت سفارش کنید.


سرکاریه فقط ملت رو دارن بازی میدن وگرنه که هیچ لاستیک با نرخ دولتی بیرون نمیدن .

سلام ، خیلی از دوستان هستند که خرید کردند . تعداد درخواست کنندگان خیلی بالاست . سایت هرشب ساعت 12 باز می شه و یک روز بازه زمانی خالی اضافه می شود که می تونید ثبت سفارش کنید.


ثبت نمیشه ظرفیت ها کلا تکمیله .بخاطر این هست که هنوز سایت لاستیکاش مونده واگرنه تا الان ته دیگشم نمونده بود .به ما نمیرسه هستن اقایون بفروشن به قیمت گزاف به مردم بیچاره به اسم مردم به کام بعضیا

سلام تیم هایپرتایر همواره تلاش می کنه تا لاستیک ها رو به دست مصرف کننده واقعی برسونه و جلوی دلال هارو بگیره ، با توجه به حجم بالای درخواست ها به دلیل اختلاف قیمت زیاد با بازار آزاد طبیعیه که نتونیم به همه ی شما عزیزان خدمات رسانی کنیم و صف های طولانی تشکیل میشه ، ما از همه شما عزیزان پوزش می طلبیم و در تلاشیم تا ظرفیت ها رو افزایش بدیم . ممنون از صبوری شما


همش دروغ اینم مثل ثبت نام ماشین. فقط بزاری مردم سرکار بذارن 10 روزه میخوام ثبت نام کنم ولی نمیشه تو چند دقیقه اول ظرفیت پر میشه. بیان لاستیک های منو ببین بعد میفهمن کی دلال کی مصرف کننده.


همش دروغ اینم مثل ثبت نام ماشین. فقط بزاری مردم سرکار بذارن 10 روزه میخوام ثبت نام کنم ولی نمیشه تو چند دقیقه اول ظرفیت پر میشه. بیان لاستیک های منو ببین بعد میفهمن کی دلال کی مصرف کننده.


سلام، دوستان توجه کنند با توجه به ترافیک بالای سایت دقیقا راس ساعت 12 شب اگه به سایت مراجعه کنید و سریع عمل کنید قادرید لاستیک رو بخرید.


سلام خسته نباشید، من شهرستان هستم امکانش هست خرید رو انجام بدم و بعد بیام برای تعویض؟

سلام وقت بخیر ، الان با توجه به اینکه تا چند روز آینده بازه ها پر هست در هر صورت اگر خرید کنید برای نصبش چند روزی زمان میبره و اینکه لاستیک ایرانی تحویل داده نمی شه باید حتما نصب شوند


سلام.من همین الان خرید کردم به مبلغ ۵۹۲ هزار تومان از حسابم کسر شد.ولی در سایت خطا زده و پول هم کسر شده و رفته به حساب شما.کی و کجا باید پیگیر باشم برای پولم؟

سلام وقت بخیر لطفا با شماره 74419-021 تماس بگیرید


هرشب ساعت ۱۲ باوجود اینکه باید زود بخوابم تا ساعت ۵ صبح برم سرکار اقدام به ثبت سفارش میکنم ولی بی فایدس،خواهشا ما قشر حقوق بگیر و ضعیف جامعه رو با حرفای قشنگ سرکار نزارید اصلا توی سایت شما نمیشه ثبت نام کرد

سلام وقت بخیر ، سایت پیش از این هم ساعت 12 شب باز می شده ولی چون تقاضا بالاست به سرعت پر می شود .ما شرمنده شما هستیم ولی متاسفانانه ما هم یک محدودیت هایی داریم مثل اینکه هفته کاری بیش از 6 روز نیست و اینکه تعداد پرسنل باید جوابگوی این حجم از مشتری باشه.


سلام. من تازه با سایت شما آشنا شدم. برای تهیه لاستیک دولتی از سایت شما، چکار باید بکنم؟ لطفا راهنماییم کنید و لینک مربوط به آن را در پاسخ درج کنید. سپاس

سلام روز بخیر ، همین صفحه ای که کامنت گذاشتید داخلش درباره خرید لاستیک دولتی توضیح داده شده . اگر سوال دیگه ای داشتید در خدمتتون هستم


سلام . من ثبت نام کردم و تایرهای مورد نیازم رو هم انتخاب کردم . در آخرین مرحله پیام داد که یک بازه زمانی رو انتخاب کنین ولی کلیه زمانها (ظرفیت تکمیل) بودن و امکان ادامه مراحل وجود نداشت . در ضمن امکان انتخاب نصب در محل منزلم هم وجود نداشت والزاما باید نصب در محل شرکت رو انتخاب می کردم .

سلام وقت بخیر ، در حال حاضر نصب تایرهای ایرانی فقط در مرکز خدمات ما هست و اینکه به دلیل حجم بالای متقاضی تا چند روز آینده بازه ها پر هست . ولی هر شب ساعت 12 که سایت باز می شود یک روز به بازه های زمانی اافه می شود که می تونید ثبت سفارش کنید


سلام همانطور که راهنمایی کره بودند من راس ساعت ۱۲ مراجعه کردم و خوب به علت ازدحام سایت به شدت کند شد و چند بار هم error داد ولی بالاخره به صفحه تعیین زمان رسید تقریبا این فرآیند ۷ دقیقه برای من طول کشید و البته وقتب به صفحه تعیین زمان رسید ساعت اول و آخر پر شده بود ولی موفق به تکمیل سفارش و پرداخت شدم. امیدوارم در مراحل تحویل و نصب مشکلی پیش نیاید.

سلام وقت بخیر ، خیالتون راحت باشه مشکلی پیش نمیاد . این ثبت نام هم واقعا دست ما نیست به دلیل نوساناتی قیمت در بازار آزاد و تقاضا برای خرید لاستیک با نرخ مصوب دولتی این مشکلات به وجود آمده ، چون قبلا هم روال شرکت به همین شکل بوده و تغییری نکرده .


خدمات نصب لاستیک، شامل بالانس استاتیک یا دینامیک هم هست یا فقط لاستیک روی رینگ عوض میشه؟ متوجه نشدم از کجای سایت اقدام به خرید با نرخ دولتی کنم؟

سلام وقت بخیر ، خدمان نصب شامل نصب ، بالانس و گاز نیتروژن هست . در پایین صفحه اصلی راهنمای خرید موجود هست لطفا از اون کمک بگیرید


سلام من چرا نمیتونم ثبت نام کنم

سلام ، مشکلتون کجاست ؟


با سلام و روز بخیر فکر کنم که هزینه نصب لاستیک ها را خیلی بالا گذاشتید هر چرخ را ۸هزارتومان تعویضش میشه و ۸هزار تومان بالانسش و جمعا ۱۶تومان یک خودروی سواری سایز۱۵رو ۱۶هزارتومان میشه که جمع ۴چرخ میشه جمعا۶۴هزارتومان میشه چه جوری ۱۶۰هزارتومان میگیرید ۱۰۰هزارتومان اختلاف قیمت دارید دلیلش رو بگید تا همه آگاه بشیم ممنون

با سلام ، خدماتی که شما ملاحظه می فرمایید شامل نصب ، بالانس ، تعویض والو ، باد نیتروژن و هزینه ایاب و ذهاب خودرو های خدماتی در محل شما می باشد . در محل خدمات هایپرتایر خدمات مذکور 30.000 تومان ارزان تر می باشد .


سلام و خداقوت یک لاستیک دولتی از سایت خریدم موقع تحویل حتمن باید روی خودرو نصب بشه یا میتونم فقط لاستیک تحویل بگیرم

سلام وقت بخیر ، لاستیک های ایرانی با قیمت مصوب تحویل ندارند باید حتما زیر خودروتون نصب شوند و داغی ها تحویل ما داده بشن


سلام من 2 حلقه لاستیک 16 بارز خریداری کردم و تاریخ مراجعه ی انتخابیم 2 تیر بود ولی متاسفانه 2 تیر نمی تونم برای تحویل مراجعه کنم... چطور می تونم تاریخ مراجعه رو تغییر بدم؟ ممنون

سلام وقت بخیر ، لطفا با شماره 74419-021 تماس بگیرید


باسلام. من پس از مدتها تلاش، هنوز موفق به ثبت سفارش تایر نشدم! یعنی سره کاریه؟ هیچ تایر داخلی در سایت، در ساعت گفته شده نیست! دوستان، بنده را راهنمایی بفرمائید؟

سلام روز بخیر ، تقاضا بالاست و شرکت ما هم محدودیت های داره . سایت هر شب ساعت 12 شب باز می شود و یک روز به بازه های زمانی اضافه می شه که ممکنه وقتی 12 باز می شه باتوجه به تعداد بالای متقاضی به سرعت پر بشه . ما شرمنده شما هستیم ولی شرکت ما هم تا حدی توان پاسخگویی داره. دوباره تلاش کنید امیدوارم بتونید موفق بشید


با سلام واحترام نمیدونم تاحالا کسی از این سایت خرید کرده یانه هرکار میکنیم میگه بازه زمانی پر است یعنی 24 ساعته تو این سایتم ولی موفق نمیشم ثبت نام کنم جالب اینجاست برای لاستیکهای ایرانی اینظوری حالا اگر لاستیک خارجی بخوایم سریع انجام میشه خیلی جالبه

سلام وقت بخیر ، در حال حاضر تقاضا برای لاستیک ایرانی بسیار بالاست و شرکت ما هم محدودیت هایی برای پاسخگویی به نیاز مشتریان دارد و اینکه لاستیک های ایرانی الزاما باید زیر خودروتون نصب شوند و لاستیک های فرسوده تحویل ما داده شوند . سایت برای لاستیک های ایرانی هر شب ساعت 12 باز می شود و یک روز به بازه ی زمانی نصب اضافه می شود .


با سلام و عرض ادب. دیشب و امشب تا مرحله ثبت زمان نصب موفق شدم، پیش برم! ولی در زمان پرداخت، پیام داد موجودی محصول مورد نظر شما، پایان یافته! عرض شد که سره کاریه! ولی بعده دو سه هفته، خودش یه پیشرفته! بزودی هم قیمت جدید لاستیک دولتی هم اعلام میشه. جوری که شنیدم یه افزایش 40 تا 60 درصدی تو راهه!

سلام وقت بخیر ، سایت وقتی هر شب ساعت 12 باز می شود ممکنه هست به سرعت بازه زمانی یک روزه پر شود . دلیلش هم مشخصه تقاضا بالاست و ممکنه هم زمان با شما 500 نفر دیگه داخل سایت باشند . ما هم محدودیت هایی داریم . ما شرمنده شما هستیم . ولی امیدواریم بتونید موفق بشید.


سلام میخواستم بدونم تعویض لاستیک ها دقیقا راس همون ساعتی ‌ک اعلام کردید انجام میشه؟

سلام وقت بخیر ، بله ساعتی که زمان انتخاب بازه خودتون انتخاب می کنید.


سلام خسته نباشید نزدیک به ده روزه که هی میام چهارتا لاستیک یزد تایر سایز ۱۷۵،فاق کوتاه،برای پرایدم بگیرم موجود ندارید؟چیکار کنم

سلام وقت بخیر ، یزدتایر دیر به دیر شارژ می شه و مشخص نیست چه روزی شارژ بشه باید سایت و چک کنید.


با سلام ادرس مرکز خدمات کجاست؟

سلام وقت بخیر ، سمت شیر پاستوریزه


با سلام ادرس مرکز خدمات کجاست؟


سلام، وقت بخیر، بنده دو حلقه لاستیک دولتی بارز در سال جاری برای ماشینم گرفتم، می‌خواستم بدونم امکان خرید چهار حلقه لاستیک بارز به نرخ دولتی‌ای که در سایتتون اعلام کردید هست (از این نظر محدودیتی وجود نداره)؟ سوال دیگه اینکه چه مدارکی برای تحویل یا نصب هنگام مراجعه و تحویل لازم هست؟

سلام روز بخیر ، تا 4 حلقه امکان خرید هست ، اگر شما امسال 2 حلقه لاستیک گرفته باشید ، 2 حلقه دیگه می تونید خرید کنید . مدارکی خاصی نیاز نیست فقط لاستیک ها باید الزاما نصب شوند و لاستیک های فرسوده شما تحویل ما داده شوند.


سلام آیا پولی را اینترنتی پرداخت می کنیم قیمت نهایی می باشد یا موقع نصب هم باید وجهی را پرداخت کنیم

سلام وقت بخیر ، زمانی که نصب و انتخاب می کنید هزینه براساس تعداد تایر خریداری شده محاسبه می شود و شما قیمت نهایی و پرداخت می کنید و دیگه نباید حضوری پولی پرداخت کنید.


سلام مجدد. دیشب دوباره تا مرحله پرداخت پیش رفتم، ولی...! امشب بعد از تعیین نصب در محل، ازم آدرس خواست! بعده ده دقیقه، هنگ کردن سایت، لغو خرید زد! ممنون. کسی اگه موفق شده، اعلام کنه، دلمون خش باشه

سلام روز بخیر ، لاستیک ایرانی و انتخاب کردید ؟ تهران هستید ؟


سر کاریم یک هفته با اینترنت خوب دارم میام نمیشه از سازمان بازرسی پیگیری میکنم ببینم اصلا کسی می‌تونه بخره چقدر دروغ بسه واقعا الاغ کردید مردم


دوستای عزیز من دو هفته گذشته دوبار از سایت خرید کردم ، خرید از این سایت چنتا نکته دارید راس ساعت ۱۲ شب وقت جدید باز میشه دقت کنید راس ۱۲ دقیق یه دقیقه زودتر بیاید تو سایت ولی دیرتر نه به علت محدودیتهایی که دارن روزی هفت هشتا نوبت باز میشه اگر هرکدوم دوتا وقت بده نهایت میشه بیستا داخل مرکز نصب بسیار سریع کارتون انجام میشه ، تاریخ لاستیک هم بروزه ، وجه اضافه هم نمیگیرن

ممنون از توضیحات کاملتون


ایران تایر که سایتش نوبت نمیده (سره کاریه)! کویرتایر تا یکم مرداد، سایتش برای ثبت سفارش بسته. بارز که چهارشنبه ها نوبت میداد، از صبح دیروز اعلام کرد تا اطلاع ثانوی،نوبت بی نوبت! فروش ، بی فروش! سایت هایپرتایر هم کمی مشکوک میزنه! بویژه اینکه سه شب پیش، یزدتایر سایز13 ، 175 برای ریو و تیبا گذاشت!؟ جنسی که تو بازار، چراغ برق و سرچشمه هم گیر نمیاد. اون هم به قیمت 189 تومن، درحالی که اصلا گیر نمیاد. باشه هم حدود 480 تومن، حلقه ای قیمتشه! احتمالا سایت تایرسازان بعد از اعلام قیمت جدید، عرضه قطره چکانی به بازار شروع کنن! خرید تایر دولتی محدودیت داره برای هر کدملی و کارت ماشین. آقا مهدی ایرانشهر چطور دو بار از هایپر تایر خرید کرده؟ ببخشید، پر حرفی کردم. شاد و پیروز باشید

سلام ، ما کد ملی و مدارک ماشین دریافت نمیکنیم بر خلاف بقیه جاهای که لاستیک دولتی میدن ، اما بر روی هر خودرو 4 حلقه در سال می تونن خرید بکنن افراد که ما این موضوع رو از روی پلاکی که موقع تعویض از خودرو ثبت میشه بررسی می کنیم و اجازه خرید بیش از این تعداد رو نمیدیم به افراد. در ارتباط با لاستیکی که میفرمایید در بازار پیدا نمیشه این توضیح رو میدیم که این مجموعه ارتباطی با بازار نداشته و موجودی و کالاهای خودش رو مستقیما از تولیدکنندگان تایر دریافت می کنه که به صورت سبد های مشخصی تحویل میشه و تمامی اون محصولات بلافاصله پس از تخلیه در انبار هایپرتایر ، بر روی سایت موجود می شوند.


سلام خسته نباشید،من تونستم ثبت نام کنم فقط آدرس مرکز نصب رو نمیدونم،میشه آدرس دقیق بدید؟؟ ممنون

سلام ، در صورت ثبت سفارش آدرس براتون اس ام اس می شه.


با سلام. همانطور که پیش بینی میشد، افزایش قیمت تایر دولتی تایید شد. فعلا هیچ عرضه ای وجود نخواهد داشت. ظاهرا! هایپر تایر هم عرضه تایر دولتی متوقف کرده!. به دوستانی که موفق به ثبت نام و ثبت سفارش شدن، تبریک میگم. البته اگه از کارکنان و بستگان هایرتایر نباشن! ما هم فعلا منتظر میشیم، تا قیمت دولتی به قیمت بازار برسه، بعد مثل بچه آدم از لاستیک فروشی محل، به چند برابر قیمت بخریم! ممنون. موفق باشید


جواب خانم صادقی : اون سایتها که گفتید هیچ کدوم فروش ندارن چون تقریبا از ده روز قبل قرار شد لاستیک گرون شه پس عدم فروش طبیعی و عادیه متاسفانه سود بیشتر اما هایپر تایر: راس ساعت ۱۲ دقیق (time.ir) باید وارد سایت میشدید بعد محصول مورد نظر انتخاب می‌کردید صبر می‌کردید تا صفحه لود شه و کار اضافه نباید انجام بدید یعنی رفرش و بَک نزنید شانس داشته باشید به صفحه پرداخت می‌رسد


سلام من ۴ حلقه دولتی خریدم، در موعد مشخص شده به مرکز مراجعه کردم. همه چیز تمیز و مرتب و با نظم انجام شد.خدمات اضافه تعویض و بالانس زاپاس را هم انجام دادند و همانجا مابه التفاوت دریافت و رسید ارائه شد. تنها مشکل من این بود که قطعات مرتبط با لاستیک در محل برای خرید نبود مثل پیچ چرخ که مجبور شدم از بیرون تهیه کنم برخورد خوب پرسنل و نظافت محل و اینکه نباید در صف معطل بشوی و کلی مدارک ارائه بدهی خیلی خوشایند بود.


سلام..من نمیتونم گزینه ثبت نام دولتی رو پیدا کنم تو سایت شما...تمام جاهارو گشتم ولی نتونستم..نمی‌دونم کدوم قسمت باید برم تا تایر دولتی ثبت نام کنم..لطفا راهنمایی کنید تسکر

سلام روز بخیر ، برای خرید لاستیک دولتی باید ساکن تهران باشید ، چون لاستیک های ایرانی نصبشون الزامی هست که هم در محل شما و هم در مرکز خدمات ما امکان پذیر هست. همچنین هنگام نصب باید تایرهای فرسوده شما تحویل ما داده شوند . برای ثبت سفارش ابتدا وارد سایت شوید و در سایت ثبت نام کنید ، بعد از ثبت نام سایز لاستیک مورد نظرخودتون وارد کنید برندهای موجود براتون نمایش داده می شود هم ایرانی و خارجی و بعد از انتخاب تایر موردنظر بازه زمانی و برای نصب انتخاب کنید. بازه های زمانی در طول روز چندین بار باز می شوند که می تونید خرید کنید.


سلام.جای خاصی برای خرید لاستیک دولتی نیست. خرید انواع لاستیک یک فرایند دارد، فقط قیمت تایردولتی ارزانتر است. منتهی، مرکز تخصصی تهیه و نصب تایر، پیچ چرخ ندارن؟ تایر نو، روی ماشین تعویض میشود. چیز پیچیده ای بنظر نمیرسه که اینقدر نوبت دادن سخت باشه. ما که هنوز ول معطلیم!


با زدن تیک فعال سازی خدمات نصب، دقیقا این هزینه نصب برای چه خدماتی گرفته میشه؟ صرفا تعویض تایر یا بالانس دینامیکی و استاتیکی رو هم شامل میشه؟ ممنون میشم توضیح دقیق و شفافی ارائه کنید.

سلام ، هزینه نصب برای تعویض و نصب ، بالانس و گاز نیتروژن دریافت می شه . بالانس با دستگاه انجام می شود و می تواند به هر دو روش یعنی دینامیکی و هم استاتیکی باشه که به تشخیص همکار ما هنگام نصب است . نکته مهم برای بالانس کردن تایر با یکی از این دو روش این هست که بسته به سایز و نوع رینگ دارد.


سلام من لاستیک خریداری کردم و مبلغ هم پرداخت کردم و بازه زمانی هم تعیین کردم ولی ادرس ندارم و نمیدونم کجا باید بیام برای نصب آدرس رو کجا میتونم پیدا کنم؟

یک روز قبل از نصب آدرس براتون ارسال می شود


من فکر کنم نصب لاستیک در مرکز غرب تهران خوب است . فقط نمی دانم آدرس کجاست ؟ مجید بختیاری 29 تیر 1399

نصب لاستیک در محل و مرکز خدمات انجام می شه . زمان ثبت سفارش باید خودتون انتخب کنید.


با سلام اگر از شهرستان ثبت نام کنیم و در روز تعیین شده ماشین را به تهران برای نصب لاستیک بیاوریم ایا لاستیک به ما تعلق میگیرد و مشکلی پیدا نمیکنیم با سپاس ؟

سلام ، امکانش وجود داره ولی هنگام انتخاب خدمات نصب ، نصب در مرکز خدمات رو انتخاب بفرمایید.


با سلام. پس از دو ماه، موفق شدم از هایپرتایر لاستیک بگیرم. چند بار اقدام کردم، تا مرحله واریز پیش میرفت، اما نمیشد! اما دو هفته پیش، ناگهان نصب در محل فعال شد و ما هم سریع اقدام کردیم و شد. 4 حلقه لاستیک بارز تیبا با هزینه نصب و نیتروژن و بالانس، شد 1180000تومن. با تشکر از همکاران و دوستان سایت هایپرتایر بویژه آقای منتظری و آقای سعید آقایان و یکی از همکاران خانم بخش فروش که نامشون نمیدونم! موفق باشید

ممنون از شما


با سلام لطفا بازه زمانی مشخصی از باز شدن ظرفیت سایت اعلام بفرمایید ،بنده مدتی است بدنبال ثبت سفارش هستم و سیستم همیشه ظرفیت تکمیل هست، با تشکر،

سلام ، متاسفانه بازه زمانی مشصی نداره باید در طول روز چندین بار مرتباً سایت و چک بفرمایید . در طول روز چندین بار باز می شود


سلام و عرض ارادت، من تمامی نظرات رو خوندم... تقریبا همگی شما درست می فرمایید... بنده خودم 4 روز طول کشید تا بتونم بازه خالی را پیدا کرده و ثبت نهایی کنم. یه نکته برای دوستان بگم من دقیقا ساعت 2 بعدازظهر کاملا بصورت اتفاقی یه بازه خالی شد و سریع ثبت نام کردم. یعنی یه روش ساعت 12 شب است، و یه روش هم چک کردن در ساعات مختلف روز که کنسلی اتفاق میوفته... در اینجا می خواستم از رفتار بسیار خوب پرسنل مجموعه تشکر کنم. انتقاد برخی دوستان که می گویند هزینه نصب تحمیل می شود وارد است، ولی من بعید می دانم آپاراتی محل کمتر از این قیمت بگیرد. برای من هر 4 چرخ باز شد، بالانس شد، حتی زاپاس باز و تعویض شد با همان هزینه 70 هزار تومان در ضمن من هرچقدر سعی کردم به یکی از پرسنل که زحمت کار بنده را کشیدند انعام بدهم، به هیچ وجه قبول نکردند. از مدیر مجموعه خواهش دارم این امکان را فراهم کنند اگر کسی دوست دارد، آزادنه انعام بدهد. سپاس

ممنون از خرید شما ، شما بابت پرداخت انعام لطف داشتید ولی این از قوانین شرکت هست و همکارانم من نباید مبلغی از این بابت دریافت کنند. باز هم ممنون از شما


سلام وقت بخیر.من الان لاستیک خریدکردم فقط اینقدر عجله ای شد که فقط ساعت زمان نصب یادمه نمیدونم چه تاریخی رو زدم از کجا تاریخ بازه زمانی رو بفهمم؟

لطفا با شماره 74419 تماس بگیرید


سلام وقت بخیر من ثبت نام کردم پول از حسابم کسر شد و برام پیامک امد و شماره پیگیری ولی وقتی دوباره توی سایت امدم دیدم خطا زده و نوشته به دلیل ناموجود بودن لاستیک پول هم به حساب شما باز میگردد.


سلام وقتتون به خیر لطفا با نگاه بسته به قض


سلام من سفارشم ثبت شده تاریخ 4شهریور99 ساعت 10صبح هستش ولی ادرس واسم ارسال نشد لطف کنید ادرس رو واسم بفرستید

سلام یک روز قبل از نصب آدرس براتون ارسال می شود


مریم با سلام خدمت همگی ..من از چند نفر در خصوص کیفیت لاستیک های دولتی سوال کردم نظر مثبتی ندادن . واقعاً کیفیت ندارند ..؟؟؟؟.. ////// برای 206 میخواستم

سلام ، در بازار برای فروختن لاستیک های نرخ آزاد خیلی ها تلاش می کنند کیفیت لاستیک دولتی رو زیر سوال ببرند. اما هیچ وقت تولیدکننده های بزرگ و معتبر ایرانی دو نوع کیفیت برای لاستیک هاشون در نظر نمی گیرند و تمامی تولیدات از یک سطح کیفی برخوردار هستند.


سلام و وقت بخیر. من اگه بخوام برای تیبا۲ رینگ ۱۴ بندازم به جای ۱۳ که نمیتونم ۴ تا رینگ خالی بیارم اونجا برام نصب کنین زیر ماشین. باید چکار کنم؟

سلام وقت بخیر به ازای هر لاستیکی که خریداری و نصب می کنید ، داغی تحویل گرفته می شود و باید هم زیر خودروتون سوار باشند.


سلام خسته نباشید. من الان ۵ روزه میخوام برا ماشینم ریو یه جفت لاستیک یزد یا کویر سفارش بدم که هر وقت نگاه کردم دیدم این سایز ۱۷۵.۷۰.۱۳ ندارید فقط لاستیک بارز موجود دارین . اگه بدونم این لاستیکها حالا حالا ها نمییاد .بارز بگیرم .

سلام روز بخیر ، الان موجوده می تونید چک کنید


سلام خسته نباشید. من چند روزه پیش سفارش لاستیک بارز دادم و الان سایت نگاه کردم دیدم لاستیک یزد با کویر موجود دارین من میخواستم لاستیک بارز با یزد جا به جا کنم وقت تعویض لاستیک ۲ مهر هست

سلام وقت بخیر ، لطفا با شماره 74419-021 تماس بگیرید


سلام من هر کاری میکنم نمیتونم گزینه پرداخت در محل فعال کنم فقط پرداخت اینترنی میاد میخواستم بدونم چیکار باید بکنم

سلام روز بخیر ، شما تهران تشریف دارید ؟


از گیلان نمیتونم لاستیک دولتی خرید بزنم؟ چون ادرس رو زدین تهران و حتما باید گزینه نصب در محل فعال باشه

سلام بله ، نصب لاستیک های ایرانی الزامی هست به همین دلیل شما باید تهران حضور داشته باشید


هنگام مراجعه جهت تحویل لاستیک خریداری شده چه مدارکی لازم میباشد؟

سلام ، مدارک خاصی نیاز نیست فقط شخصی که ثبت سفارش کرده و اسمشون تو سیستم هست ، حتما باید هنگام نصب و تحویل تایر حضور داشته باشند.


درود ارادت بنده د سایت ثبت نام کردم برای لاستیک فقط ادرسی که جاده قدیم باید حضوری در تاریخ مشخص مراجعه کنیم میفرمایید لطفا

سلام روز بخیر ، روز قبل از نصب براتون ارسال می شود


باتشکر از سایت خوب هایپرتایر. خرید زدم برای ماشینم یک روز هم مونده به نصب لاستیک برام پیامک اومد خیلی ممنونم

ممنون از اعتماد و صبوری شما


محمد آزاد با سلام من دیروز از شهرستان برا نصب لاستیک مراجعه کردم واقعا از این همه نظم و مهارت حیرت زده شدم به جرعت میگم این مجموعه هایپرتایر از بهترین هاست.خدا خیر دهد به مسئولین و پرسنل این مجموعه.

سلام ، ممنون از لطف و محبت شما . رضایت شما باعث خوشحالی ماست


سلام ببخشید من یه بار تقریبا یه هفته پیش خرید کردم آیا دوباره میتونم الان خرید کنم اگه ظرفیت تکمیل نباشه؟؟

سلام وقت بخیر ، برای هر خودرو امکان خرید 4 حلقه لاستیک ایرانی وجود دارد


آقا این چه شرایطی دیگه مگه ماشین شهرستان مگه لاستیک نمیخواد؟؟ لطفا امکان ارسال به سراسر کشور رو هم ایجاد بفرمایید

لاستیک ایرانی باید زیر خودرو نصب بشه و داغی ها تحویل ما داده بشه ، به همین دلیل ارسال ندارد ولی لاستیک های خارجی ارسال ارند


سلام راس ۱۲ شب هم که مراجعه کردم ظرفیت کامل بود!یعنی از قبل پرشده بود!بینی و بین الله مردم رو سرکار نگذارید!اینها هم که تقدیر میکنند از خودتون هستند!نکنید برادر من اینکارها رو نکنید!

سلام ، تقاضا بالاست ، قطعا هم زمان با شما چندین نفر دیگ داخل سایت بودند . زیر یک دقیقه شده که بازه زمانی پر شده . در طول روز هم لطف چک کنید


با سلام اینجانب پرویزمحمدی از شهربهارستان اصفهان تاریح7مهر99 برای پنجشنبه 10مهر ثبت سفارش برای 4حلقه لاستیک بارزp660 نمودم ودرتاریخ یاد شده ضمن مراجعه به تهران خیابان فتح 10 در محل نصب تایر ها در کمتر ازیک ساعت توسط مسئول نصب تایرها کار تعویض بالانس وسرویس 4تایر خودرو بنده انجام شد در این جا لازم است از تمامی کارکنان شرکت هایپرتایر از زمان ثبت نام و ارسال پیامک تا کار کنان محل نصب تشکر خالصانه می نمایم امید است در خدمت رسانی ودر مراحل زندگی همیشه موفق وپیروز باشید

سلام وقت بخیر ، رضایت شما باعث خوشحالی تیم ماست .


من سر ساعت 12 طبق سایت time.ir وارد قسمت تایید شدم ولی هرچی میزدم سایت ارور میداد تا اینکه ساعت 12 و 3 دقیقه باز شد ولی ظرفیتی که اضافه شده بود پر شده بود

تقاضا بالاست و هم زمان با شما تعداد زیادی کاربر روی سایت هستند . ارور کی برایتون اومد چی بود ؟


سلام بنده 2تا حلقه یزد تایر 205 برای 405 سفارش دادم و ثبت کردم بهم نوبت دادید برای 30 مهر چندتا سوال واسم پیش اومده. یک من از شهرستان میخوام بیام نصب کنم برم میشه تاریخ و جابجا کرد برای بعد تر بندازم. دو ماشین من مدل پایین و تازه خریدم و سند و کارت به نامم نیست ایا مشکلی ایجاد میکنه؟ اگر مشکل داره چیکار باید بکنم. و اگر نداره سوال سوم میشه خدمات نصب و فقط بگیرم و نیتروژن و بالانس و نگیرم و چون میدونم باز برگردم شمال باید دوباره این کارو انجام بدم چون باید رینگ هارو عوض کنم

سلام وقت بخیر ، خیر متاسفانه امکان جا به جایی تاریخ وجود نداره و در مورد مدارک هم ، ما نیازی به مدارک نداریم و در مورد نیتروژن و بالانس امکانش وجود نداره ، خدمات نصب لاستیک های ایرانی با بالانس و باد نیتروژن هست .


با سلام. متاسفانه سفارش لاستیک از سایت هایپرتایر تفاوت چندانی با روش سنتی نداره. هر شب ساعت 12 یک روز به ظرفیت خدمات نصب اضافه می‌شه، اما در این هنگام به دلیل ترافیک بالای سایت، دچار کندی می‌شه و آخر وقتی به مرحله پایانی می‌رسیم، لاستیک مورد نظر ناموجود شده و دیگه نمی‌شه خریداری کرد! بنده فقط به خاطر اینکه نوبت‌ها همه پر هستند اصلا نتونستم لاستیک بخرم، در حالی که در طول روز لاستیک موجوده و وقتی ساعت 12 نوبت دهی باز می‌شه، به دلیل کندی سایت کلا لاستیک مورد نظر من ناموجود می‌شه! من پیشنهاد می‌کنم هر فردی که لاستیک می‌خواد، سفارشش ثبت بشه و هزینه لاستیک رو بگیرید و نام او در نوبت قرار بگیره تا وقتی نوبت به هر فرد رسید، با اطلاع‌رسانی از طریق سایت و یا پیامک، هایپرتایر هماهنگی لازم رو با خریدار انجام بده.

سلام وقت بخیر ، به غیر از ساعت 12 شب ، بازه زمانی در طول روز و در ساعات اداری نیز چندین بار باز می شه که ساعت مشخص نداره و باید سایت و مرتب چک کنید . این روزها تقاضا بالاست و خب ما هم محدودیت هایی داریم . از پیشنهادی که دادید ممنون ولی با توجه به شرایطی که اطلاع دارید که یک روز افزایش قیمت داریم ، یهک روز تولیدکننده جنس محدود میده و ... این پیشنهاد امکان پذیر نیست . در طول روز هم سعی کنید امیدوارم که بتونید خرید کنید.


سلام گل بگیرین این سایت سر کاریتونو من الان یک ماهه سر کارم ۲۴ ساعت شیفت پیدم بالا سر مریض ۲۴ ساعت هم سر کار گذاشته میشم تو سایت شما الان یک ماهه والا

سلام ، دوست عزیز روزانه وقتی سایت باز می شه فقط یک روز به بازه های زمانی اضافه می شه و تعداد محدودی می تونند در طول روز خرید کند . تقاضا بالاست و ما هم محدودیت هایی داریم و ماسفانه در حال حضر فقط به این روش و شرایط می تونیم فروش داشته باشیم . لطفا بیشتر سعی کنید هم در طول روز و هم 12 شب.


سلام من هم چند روز تلاش کردم تا بعد از ۴ روز تونستم ثبت سفارش وخرید رو انجام بدم . اومدن فردیس کرج جلوی در خونه ۴حلقه عوض کردن .خیلی هم راضی هستم ، تازه هم برای پدرم وهم داداشم خریدیم واومدن نصب کردم .دم هایپر تایر گرم. زنده باد ایران؛ زنده باد فکر ایرانی

سلام ، ممنون از همراهی و اعتماد شما و خوشحالیم از اینکه رضایت داشتید.


با سلام شرکت شما خوبه اینکه لاستیک های ایرانی این وضعیت رو دارن مشکل شما نیست شما درست میفرمایید اما تقاضا داریم بیایید امکان ارسال رو فراهم کنید العان شرکت کویر با پست ارسال میکنه نه شما هم اذیت میشید و نه مشتری هاتون ازتون متشکریم

سلام ، ممنون از پیشنهادتون ولی فکر نمی کنم امکان وجود داشته باشه چون ما از روز اول تاسیس این شرکت با همین سیستم شروع کردیم . من حتما گفته شما رو به مدیریت ارجاع میدم .


با سلام مجدد. با توجه به اینکه در نظر بالا انتقاد کرده بودم، حالا که موفق به خرید شدم، خواستم نظرم رو با دیگران به اشتراک بگذارم. با وجود اینکه تقاضا زیاده و ثبت نام مشکل، خوشبختانه موفق شدم برای خرید لاستیک با نرخ دولتی ثبت نام کنم و به تازگی نصب کردم. مرکز خدمات هایپرتایر دارای نیروهای بسیار مودب هست و با شکیبایی کار بنده رو راه انداختند. مرکز هم با توجه به نوبت بندی، بسیار خلوت بود و خودروها به نوبت وارد شده و لاستیک رو نصب می کردند. خواستم از این طریق از تمام نیروهای هایپرتایر تشکر کنم که با تمام این مشکلات همچنان نهایت تلاش خودشون رو برای ارائه خدمات با کیفیت به کار می برند.

سلام ، ممنون از شما و خوشحالیم که باعث رضایت شما شدیم


باسلام وعرض ادب استان بوشهرهستم و میخواستم لاستیک دولتی ثبت نام کنم اگه امکان داره نحوه ثبت نام و دریافت رو راهنمایی بفرمایید.باتشکر

سلام ، تایرهای ایرانی ارسال به شهرستان ندارند به این دلیل که باید زیر خودرو نصب شوند و این مستلزم این هست که شما در تهران حضور داشته باشید . اما تایرهای خارجی رسال دارند


سلام من ثبت نام کردم چون ماشین به نام من بود دو‌تا بچه ۸ماه ۳ساله دارم و برام سخته امکانش هست همسرم با مدارک من جهت تحویل لاستیک بیاد

سلام ، بله مشکلی نیست . ما نیاز به مدارک نداریم فقط روزی که برای نصب باهاتون تماس می گیرند بهشون اطلاع بدید که همسرتون میانبا سلام چرا لاستیک یزد تایر ۲۰۵/۶۰R۱۵ موجود نمیشه؟ آیا امکانش هست امروز موجود بشه؟ و از چه ساعتی دوباره موجودی لاستیک ها شارژ میشن؟

سلام ، سایز 205 کلا در تایرهای ایرانی به صورت محدود تولید می شه و به سرعت هم تموم می شه . حتما دوباره شاژ می شه لطف و مرتب چک کنید


سلام ممنون از شما و خدمات بسيار خوبتون و كاركنان باشخصيت و مودب شما

سلام ، ممنون و خوشحالیم از رضایت شما


سلام آیا در حال حاضر کسی موفق به خرید لاستیک از سایت شما بشه ، نصب لاستیک و پرداخت هزینه آن در محل مورد نظر مشتری انجام میشود؟

سلام ، بله شما می توانید نصبو در محل موردنظر خودتون داشته باشید در یکی از مناطق 22 گانه تهران و کرج ، پرداخت هم به صورت اینترنتی هست.


نظرات خود را در بخش ذیل وارد نمایید.

تایر هانکوک بر روی خودرو جدید مینی کوپر


هانکوک ، تایر Ventus S1 Evo Z جدید خود را به زودی با عملکرد فوق العاده فوق العاده بالا ( UUHP ) ارائه خواهد داد .

رونمایی هانکوک از تایر لافن G FIT 4S


سازنده ی تایر هانکوک از اضافه شدن تایر جدید تمام فصل برای خودروهای سواری و شاسی بلند های کوچک و متوسط به سبد محصولات تجاری برند زیر مجموعه خود با نام G FIT 4S لافن خبر می دهد.

میشلن خط تولید لاستیک "سازگار با محیط زیست" را در اروپا راه اندازی کرد


میشلن از لاستیک سازگار با محیط زیست خود که e-Primacy نامیده می شود رونمایی کرد و قصد دارد این محصول را بزودی به بازار عرضه کند.

فیات از خودرو تمام برقی جدید 500 خود رونمایی کرد


در تاریخ 4 مارس 2020 ، فیات تولید کننده خودروی ایتالیایی ، اعلام کرد که مدل cinquecento خود را به دنیای برقی می برد ، این شرکت پیش از این 500 la prima cabrio رونمایی کرده بود .

ارسال اطلاعیه در هنگام موجودی

اطلاع از طریق دریافت پست الکترونیکی
اطلاع از طریق دریافت پیامک
جهت دریافت اطلاعیه از موجود شدن کالا، میتوانید با فعال سازی موراد فوق، از موجود شدن کالای مد نظر مطلع شوید !

ثبت نام در هایپرتایر


با قوانین و شرایط حریم خصوصی هایپرتایر موافقم.


دارای حساب کاربری در هایپرتایر هستید ؟ وارد شوید

بازیابی رمز عبور


تغییر رمز عبور


تایید حساب کاربری


کد ارسال شده به شماره خود را جهت فعالسازی حساب کاربری وارد نمایید.