میشلن و نوآوری
1397/12/13

آیا می دانستید کمپانی میشلن هر روز در حال تحقیق و بررسی برای ساخت انواع جدیدی از لاستیک ها است؟ تا بتواند در نهایت لاستیک هایی تولید کند که معایب و مضرات نمونه‌های قبلی را نداشته باشند. در این راستا این کمپانی در کار روی نوعی از لاستیک است که کمترین حجم هوا را دارد و به مرور زمان آج آن صاف نم یشود. این لاستیک ها در واقع یک چرخ کامل هستند که تایر روی آن قرار دارد. و در ترکیب های شیمیایی خود فرمول هایی قابل بازیافت دارند. و اطلاعاتی مفید از نحوه استفاده شما از لاستیک در آنها درج می شود.

نوع خودرو
سایز تایر