پی زیرو، از پیست مسابقه تا جاده
1397/10/08

ﭘﯽ زیرو (PZERO) درﺳﺎل 1987 ﺗﺣوﻟﯽ ﺷﮕرف درﺻﻧﻌت ﺧودروﺳﺎزی ﺟﮭﺎن را رﻗم زد. اﯾن ﻣﺣﺻول ﭘﯾرﻟﯽ، اوﻟﯾن ﺳری ازﺗﺎﯾرھﺎی ﺑﺎ ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ (Ultra High Performance) ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. ﭘﯽ زیرو در واﻗﻊ ﭘﯾﺎم آور ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﻓرﻣول ﯾﮏ (F1) است، ﺟﺎیی که ﻧﺎم آن ﺑﺎ ﺣروف رﻧﮕﯽ ﺑر روی ﺗﺎﯾر ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﺗوﺳط راﻧﻧدﮔﺎن طراز اول راﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد درج ﮔردﯾده اﺳت.

ﭘﯽ زیرو ﺑرای ﭘﯾرﻟﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻣﺣﺻول ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﺑرﻧد اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾرﻟﯽ را ﺑﮫ رھﺑر ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻻﺳﺗﯾﮏھﺎی ﺑﺎ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ مبدل نموده است.
برخی ازویژگی های گل پی زیرو (PZERO) پیرلی عبارتند از:

1 استفاده از بلوک های مستحکم در ناحیه شانه تایر به منظور بهبود فرمان پذیری در رانندگی با سرعت بالا

2 به کارگیری سه شیار محیطی عریض به منظور افزایش ایمنی و کنترل و همچنین آب پیمایش مناسب

3 کاهش وزن تایر و بهینه سازی مقاومت غلتشی با بهره گیری از مواد اولیه جدید

4 حفظ کارایی در تمام مدت طول عمر به سبب ساختار یک دست و مسطح تایر

پیرلی با همکاری مشترک با برترین خودروسازان جهان، طی یک پروسه یک تا سه ساله، تایرهای متناسب با ویژگی های هر خودرو را طراحی، مهندسی و تولید سفارشی می نماید. تا سال 2017 میلادی پیرلی موفق به دریافت بیش از 700 تاییدیه خودروساز (homologation) برای خانواده پی زیرو(PZERO) گردید و این روند تا امروز ادامه دارد.

 

در صورت تمایل از محصولات ما دیدن فرمایید:

تایرهای بارز
تایرهای بریجستون
تایرهای پیرلی
تایرهای تراینگل
تایرهای تیگار
تایرهای دانلوپ
تایرهای سومیتومو
تایرهای کومهو
تایرهای کویرتایر
تایرهای گلدستون
تایرهای لافن
تایرهای مکسس
تایرهای میشلن
تایرهای نکسن
تایرهای هانکوک
تایرهای یزد تایر
تایرهای یوکوها ما

هایپر تایر را در اینستاگرام دنبال کنید هایپر تایر را در تلگرام دنبال کنید

نوع خودرو
سایز تایر